IJsbergmodel in oplossingsgerichte therapie?

ijsbergmodel-oplossingsgerichte-therapie
Ooit zei een ervaren oplossingsgerichte therapeut dat je als oplossingsgericht therapeut nooit een advies moet geven. Insoo Kim Berg, een van de grondleggers van het oplossingsgericht werken, was het daar niet mee eens. Haar reactie was: "Als je iets weet dat de cliënt kan helpen, is het prima hem dat te vertellen".
Het ijsbergmodel kan ervoor zorgen dat visitors en klagers zichzelf meer gaan zien als deel van de oplossing. Ze gaan inzien dat andere gedachten kunnen leiden tot andere gevoelens. Daardoor krijgen ze meer grip op hun leven.
Als je advies geeft de oplossingsgerichte therapie of coaching, dan doe je dat voorzichtig. Geef je bijvoorbeeld psycho-educatie, dan kan de cliënt een advies als (erg) sturend ervaren. Dat kan bij hem of haar weerstand oproepen. Ook kan er zelfs een breuk in de therapeutische relatie - in de alliance - ontstaan.

De cliënt wordt in de oplossingsgerichte therapie gezien als de expert. Hij weet als geen ander wat zijn/haar doelen zijn. Ook kan hij als de beste ontdekken hoe hij die doelen kan bereiken. De richtingen die jij als oplossingsgericht therapeut geeft, zijn slechts suggesties. Geef de cliënt de ruimte je suggesties over te nemen óf naast zich neer te leggen.

Meer lezen? Zie blz. 176 van het boek 'Oplossingsgerichte therapie in de praktijk'  van Steve de Shazer uit 2007. 
Heb je een inlogcode, dan vind je artikelen over oplossingsgericht werken en CDOI. Ook vind je daar materiaal over o.a. slapen, boosheid en tools als het ijsbergmodel.
 
realisatie: 1hoog.nl