Oplossingsgericht werken voor POH-ers

Datum: 
dinsdag, 24 mei, 2016 - 17:30 tot 20:30
Locatie: 
Meditta Zorg Sittard

Kosten

€ 0,00 
Met de komst van het zorgakkoord is de intentie duidelijk geworden om
substitutie te realiseren van relatief dure GGZ in de – voorheen – 1ste
en 2e lijn, naar zorg om geestelijk welzijn in de huisartsenzorg. Dat
betekent onder meer dat er meer patiënten begeleidt zullen worden door de
Praktijkondersteuner GGZ. De nadruk komt hierbij steeds meer te liggen op
zelfmanagement en kortdurende behandelingen.

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op
het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de patiënt. Samen met
de Praktijkondersteuner GGZ onderzoekt de patiënt welke vaardigheden hij al
in huis geeft om zijn problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is
kortdurend en resultaatgericht. Hiermee past deze benadering prima in het
arsenaal van de moderne Praktijkondersteuner GGZ.
 
n.v.t