Oplossingsgerichte korte psychotherapie VOL

Datum: 
zaterdag, 21 mei, 2016 - 09:30 tot 16:30
zaterdag, 28 mei, 2016 - 09:30 tot 16:30
zaterdag, 4 juni, 2016 - 09:30 tot 16:30
Locatie: 
Utrecht Kromme Nieuwegracht 66

Kosten

€ 695,00 
De oplossingsgerichte therapie is ontwikkeld in het Brief Family Therapy Center in Milwaukee (VS). Hun motto was: doe meer van dat wat u doet, als het probleem er (even) niet is. Doordat er minder tijd wordt besteed aan het analyseren van het probleem, kost de therapie minder tijd. Vandaar de combinatie oplossingsgericht en kort. Deze training is voor de meeste professionele hulpverleners een eyeopener.
In deze training verdiept u zich in deze innovatieve en efficiënte vorm van psychotherapie. Ook doet u ervaring op met de belangrijkste technieken: de wondervraag, uitzonderingen, redirecting, grounding en schalen.
Door de wondervraag wordt de cliënt op een ander spoor gezet. De therapeut volgt hem in dit succesverhaal (leading from one step behind). Door uitzonderingen op het probleem te benoemen - wat gaat er wèl goed - krijgt de therapeut zicht op wat er meer moet gebeuren. De oplossingsgerichte therapie gaat er vanuit dat cliënten onbewust al (het begin) van de oplossing met zich mee draagt. De therapeut biedt de context waarin dit naar boven komt. De klant is de expert en vindt dus met support van de therapeut en diens kennis en ervaring zelf de oplossingen. Uniek in deze aanpak is dat de gekozen oplossingen beter in het referentiekader van de cliënt passen. Ze sluiten immers aan op zijn of haar ‘theory of change’. Veranderingen hebben daardoor een natuurlijk karakter en een blijvend effect.
De diverse schaalvragen worden gebruikt om de voortgang in de therapie richting de doelen te blijven monitoren. In deze training wordt ook geoefend met afname en interpretatie van de Outcome en Session Rating Scales, twee eenvoudige oplossingsgerichte schalen die het functioneren van de cliënt gedurende het therapieproces en de ontwikkeling van therapeutische relatie volgen. Dit zijn twee belangrijke indicatoren van succesvolle behandelingen.
De oplossingsgerichte therapie is goed te combineren met andere vormen van psychotherapie zoals bijvoorbeeld: gedragstherapie, mindfulness, EFT, EMDR en inzicht gevende gespreksvoering. Door dit te doen, kan je als therapeut aansluiten bij wat de cliënt anders wil én aansluiten bij een passende of aansprekende methode.
Samenvattend is de oplossingsgerichte therapie een respectvolle, efficiënte en vriendelijke benadering.

Resultaat
Aan het eind van de cursus weet u hoe u via de oplossingsgerichte korte therapie het verschil maakt.
U heeft inzicht in de belangrijkste strategieën en werkwijzen van de oplossingsgerichte korte psychotherapie. Ook heeft u meer inzicht in de toepasbaarheid, ook voor cliënten die gestuurd zijn (lage intrinsieke motivatie).
U doet ervaring op met het voeren van oplossingsgerichte therapiegesprekken met volwassen cliënten, ouderen, kinderen en jeugdigen. Naast probleemgericht kunt u nu ook oplossingsgericht werken.

Inhoud
- Theoretisch kader van de oplossingsgerichte psychotherapie: de geschiedenis en de belangrijkste strategieën.
- Toepasbaarheid, indicatiestelling en (contra) indicaties.
- Oplossingsgerichte gespreksvoering, assessment, monitoring en interventies: wondervraag, uitzonderingen en schaalvragen. Outcome en Session Rating Scale.
- Oplossingsgerichte intake- en vervolg-, en eindgesprekken.
- Kinderen en jeugdigen, ouderen, groepen, echtparen, systemen en groepen.
- Gestuurde en/of minder gemotiveerde cliënten: hoe om te gaan met weerstand en onrealistische doelen.
- Combinatie met andere vormen van psychotherapie zoals bijvoorbeeld: EMDR, Gedragstherapie, EFT, ACT en inzicht gevende psychotherapieën.
- Uitgebreide oefeningen met de verschillende oplossingsgerichte technieken en interventies.

Accreditaties die worden aangevraagd:
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) 18
Artsen (ABAN) 18
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 18
NIP A&O | A&G: in aanvraag
Klinisch interventievaardigheden
Klinische Diagnostiek
 
21
7
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J): in aanvraag
/ NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
Diagnostiek
Behandeling
Extra Literatuurstudie
Herregistratie
 
 
2
16
9
18
Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers
Opleidingstraject Maatschappelijk werk
Opleidingstraject Agogen
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker
 
10,9
10,9
10,9
Klinisch neuropsycholoog (BIG) – FGzP 16
Klinisch psycholoog (BIG) – FGzP 16
NIP-Eerstelijnspsychologie NIP: in aanvraag
Diagnostiek
Behandeling
7
21
 
Kosten: € 695,-- inclusief reader, 1 jaar lang toegang website, luxe lunch, koffie thee en water, exclusief verplichte literatuur € 45,00 

Totale studiebelasting
  • Training: 18 uur
  • Literatuur: 20 uur
  • oefeningen: 10 uur
  • Toets: 1 uur
n.v.t