Oplossingsgerichte therapie: inleiding

Datum: 
zaterdag, 23 september, 2017 - 09:30 tot 16:30
Locatie: 
Rino Amsterdam

Kosten

€ 275,00 
Oplossingsgerichte therapie is fundamenteel anders dan traditionele therapie. De therapeut richt zich niet op het probleem, maar gaat samen met de cliënt op zoek naar oplossingen. Met de ‘wondervraag’ wordt de cliënt op een ander spoor gezet. Door uit te gaan van gedrag en emoties waar de cliënt wel tevreden over is, passen de oplossingen in het referentiekader van de cliënt en hebben een blijvend effect.
In deze interactieve cursus leert u hoe oplossingsgerichte therapie toepasbaar is bij verschillende doelgroepen: kinderen, volwassenen, gezinnen en ouderen. U krijgt inzicht in de belangrijkste strategieën en oefent met oplossingsgerichte gespreksvoering.
 
doelgroep
Klinisch psychologen, (ortho)pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters, gedragstherapeuten, artsen, eerstelijnspsychologen, gz-psychologen, maatschappelijk werkers, POH’s-GGZ, coaches en spv-ers
 
doelstelling
Aan het eind van de cursus hebt u begrepen waar het in de oplossingsgerichte therapie om gaat en heeft u geoefend met oplossingsgerichte gespreksvoering.
 
inhoud
·      oplossingsgerichte uitgangspunten;
·      wondervraag;
·      probleemgerichte vragen ombuigen naar oplossingsgericht gesprekken;
·      uitzonderingen, schalen en complimenten geven; assessment;
·      toepasbaarheid, indicatiestelling en integratie met andere vormen van behandeling.
 
werkwijze
De cursus bestaat uit twee delen. In het (korte) eerste deel krijgt u, door middel van literatuur en dvd’s,
inzicht in de belangrijkste strategieën van oplossingsgerichte therapie en toepasbaarheid bij verschillende doelgroepen. In het tweede deel gaat u oplossingsgerichte gespreksvoering oefenen.
 
literatuur
Berg, I.K. & Szabo, P.(2006), Oplossingsgericht coachen. Zaltbommel: Thema. ISBN 978 90 587 13568.

Naam organisatie

Rino Amsterdam
realisatie: 1hoog.nl