Het hebben van klachten is niet de belangrijkste reden om in therapie te gaan. Bepalend is vooral de mate waarin klachten het welzijn van iemand aantasten.

Het hebben van klachten is niet de belangrijkste reden om in therapie te gaan. Bepalend is vooral de mate waarin klachten het welzijn van iemand aantasten. Psychisch welbevinden wordt bepaald door mate autonomie/regie van de cliënt: vrijheid, zelfbeschikking en zelfcontrole (Appelo 2013). Oplossingsgerichte therapie maakt optimaal gebruik van de beschermende werking van autonomie van de cliënt.  

Share/Save