Klachtenregeling

Inleiding
Ondanks dat uw tevredenheid over onze diensten voorop staat is het mogelijk dat er fouten gemaakt worden.
Klachten worden trapsgewijs in behandeling genomen:
 
1. Persoonlijk gesprek
Indien u ontevreden bent over een product of dienst, laat het ons zo spoedig mogelijk weten.
In een telefonisch overleg of een persoonlijk gesprek kan vaak al een bevredigende oplossing gevonden worden.
 
2. Formele schriftelijke klacht
Als het probleem na een persoonlijk gesprek niet is opgelost, of het zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen. binnen 6 weken nadat de klacht is ontstaan.
Binnen één werkweek ontvangt u een schriftelijke ontvangst bevestiging. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en zal binnen een termijn van 4 weken worden afgehandeld, in de zin van een voorgestelde oplossing.
Mark Crouzen zal een onderzoek doen. Hij beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten, waarna hij een standpunt inneemt dat en waarover u schriftelijke wordt geïnformeerd. Eventuele consequenties zullen door ons snel worden afgehandeld.
 
U kunt die klacht richten aan:
Mark P.M. Crouzen
Jans Kamperweg 8
6133 XC Sittard
 
Indien er meer informatie gewenst is of er meer tijd nodig is de klacht te onderzoeken ontvangt u hierover schriftelijk bericht inclusief de reden voor het uitstel en een indicatie op welke termijn wij de klacht denken te kunnen afhandelen.
 
3. Vervolg klachtenprocedure
Als u na de uitspraak niet tevreden bent met de uitspraak dan zal de klacht vervolgens overgedragen worden aan een onafhankelijke derde in de persoon van:
Mevrouw van Vliet.  
 
Mevrouw van Vliet zal vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. Zij beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten, waarna zij een definitief standpunt inneemt dat voor Crouzen Trainingen, Mark Crouzen bindend is en waarover u schriftelijke wordt geïnformeerd. Eventuele consequenties zullen door ons snel worden afgehandeld.
 
De administratie / het dossier van uw klacht wordt na afhandeling minimaal een jaar bewaard.
U kunt tijdens de behandeling van uw klacht maar ook daarna gegevens opvragen uit uw dossier.
 
Zie verder ook de Algemene voorwaarden.