Deze schaalvraag invloed is handig wanneer cliënten onrealistische doelen hebben.

Oplossingsgericht verzuimmanagement houdt in dat de leidinggevende en medewerker actief met elkaar in gesprek gaan. Ze kijken samen welke kansen en mogelijkheden ze zien als de medewerker uit balans is of dreigt te raken.

Ook geven ze in het gesprek samen betekenis aan de (te verwachten) onbalans. Ze doen dat door vooral oplossingsgericht te kijken en te denken.
oplossingsgericht werken

In het Brief Family Therapy Center (BFTC) in Milwaukee (VS) is de oplossingsgerichte therapie ontwikkeld. Hun motto was: “Doe meer van wat je doet, als het probleem er (even) niet is.
Het BFTC leerde ons als therapeuten minder tijd te besteden aan het analyseren van het probleem. Daardoor kost de therapie minder tijd. Daarom noemen we deze vorm van therapie: oplossingsgericht en kort. Oplossingsgericht werken is voor de meeste therapeuten en hulpverleners een eyeopener.
 

oplossingsgerichte-therapie-feedback

“In the therapyroom never be the most motivated one” (Bill 'O Hanlon). Een goed advies aan therapeuten. Moeten cliënten en therapeuten altijd gemotiveerd zijn?

motivatie-en-oplossingsgericht-werken

In de oplossingsgerichte therapie en het oplossingsgericht werken past de therapeut zich op drie manieren aan de cliënt: doel, rol en methode. Hoe meer overeenstemming er in de therapie is tussen cliënt en therapeut over de doelen of richting, de rol van de therapeut en de methode, hoe beter de samenwerking en kans op een succesvolle therapie. Als echter op een of meer van deze drie gebieden (pootjes) minder overeenstemming is, ontstaat er weerstand: het krukje van de therapeutische relatie valt om.

krukje-oplossingsgericht-coachen
Ooit zei een ervaren oplossingsgerichte therapeut dat je als oplossingsgericht therapeut nooit een advies moet geven. Insoo Kim Berg, een van de grondleggers van het oplossingsgericht werken, was het daar niet mee eens. Haar reactie was: "Als je iets weet dat de cliënt kan helpen, is het prima hem dat te vertellen".
Het ijsbergmodel kan ervoor zorgen dat visitors en klagers zichzelf meer gaan zien als deel van de oplossing. Ze gaan inzien dat andere gedachten kunnen leiden tot andere gevoelens. Daardoor krijgen ze meer grip op hun leven.
ijsbergmodel-oplossingsgerichte-therapie

Pagina's